Sfântul Ambrozie de la Optina: Orice izbândă a răului asupra binelui este cu totul amăgitoare și vremelnică

30/10/2020    |   de Serghei Cetverikov

Într-o zi, Părintelui Ambrozie i s-a trimis următoarea problemă spre rezolvarea: datoria unui creștin este să facă bine să și să se străduiască pentru biruința binelui asupra răului. La sfârșitul lumii, spun Evangheliile, răul va birui binele. Cum ne putem lupta noi pentru biruința binelui asupra răului când știm că ostenelile noastre nu vor fi încununate de izbândă, și că răul va birui în cele din urmă asupra binelui? Potrivit Evangheliilor, omenirea la sfârșitul lumii va lua înfățișarea cea mai cumplită. Asta înlătură orice putință a desăvârșirii neîncetate a omului. Putem să lucrăm pentru binele oamenilor, știind că prin niciun fel de mijloace nu putem dobândi un temei pentru desăvârșirea învățăturii oamenilor înainte de sfârșitul lumii?

Bătrânul a răspuns: „Răul este deja biruit – nu prin strădaniile și puterile oamenilor, ci de către Domnul și Mântuitorul nostru, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Care S-a pogorât din cer pe pământ, S-a întrupat, a suferit chinurile oamenilor, și prin suferințele Sale pe Cruce și Înviere a surpat puterea răului și a mai marelui lui, diavolul, care stăpânise oamenii. Hristos ne-a slobozit din robia păcatului și a diavolului, așa cum a spus El: Iată, v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului (Luca 10,19). Acum fiecare creștin primește prin Taina Botezului puterea de a nimici răul și de a face bine, ținând poruncile evanghelice și nimeni nu mai este stăpânit cu sila de sfintele porunci – mai ales cei care prin voia lor se dau păcatului. Dorința de a birui răul prin propria putere – care a fost deja biruit prin venirea Mântuitorului – vădește o lipsă de înțelegere a Tainelor creștine ale Bisericii Ortodoxe și dă la iveală semnele mândriei omenești a încrederii în sine, care vrea să facă totul prin propria putere, fără îndreptarea spre Dumnezeu pentru ajutor. Domnul a spus limpede: fără Mine, nu puteți face nimic (Ioan 15,5). Tu scrii: stă scris în Evanghelii că la sfârșitul lumii răul va birui asupra binelui. Asta nu este scris nicăieri în Evanghelii; se spune numai că la sfârșitul veacurilor, credința se va împuțina (cf. Luca 18, 8), și: Din pricina înmulțirii fărădelegii, iubirea multora se va răci (Mat. 24, 12). Și Sfântul Apostol Pavel spune că înainte de a Doua Venire a Mântuitorului se va da pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu (II Tes. 2, 3-4), care este antihrist. Dar în același loc stă scris că Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale și-l va nimici cu strălucirea venirii Sale (II Tes. 2,8). Unde găsești tu biruința răului asupra binelui? Orice izbândă a răului asupra binelui este cu totul amăgitoare și vremelnică.”

Extras din volumul Serghei Cetverikov – „Viața Cuviosului Părinte Ambrozie de la Optina”, Editura Tehnopress, traducator: Gratia Lungu-Constantineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *