O incursiune în metavers

16/12/2021    |   de Walt Garlington

Tehnologia nu este în totalitate rea, dar nu este nici în totalitate demnă de laudă. La adresa unui produs tehnologic recent, în mod particular, Sfântul Lavrentie de Cernigov lansa o condamnare grea :

Acest Sfânt stareț plăcut lui Dumnezeu obișnuia să spună : „Binecuvântat și de trei ori binecuvântat este omul care nu dorește să vadă, și care nu va vedea fața abominabilă a lui Anticrist. Acela care îl va vedea și îi va auzi cuvintele blasfemiatoare și promisiunile de comori pământești, va fi înșelat și se va duce în întâmpinarea lui și i se va închina. Va pieri o dată cu el și va arde în focul veșnic.

L-au întrebat atunci pe stareț, „Cum se va ajunge acolo ?” Sfântul Părinte a zis cu lacrimi în ochi : „În locul sfânt va sta oroarea dezolării. Și îi va arăta pe respingătorii seducători ai acestei lumi. Și aceștia îi vor înșela pe oamenii care s-au îndepărtat de Dumnezeu, și vor face miracole false. Și după aceștia va veni Anticristul. Și întreaga lume îl va vedea în același timp.”

Și atunci părinții l-au întrebat pe Stareț: „Unde în locul sfânt? În biserică?” Venerabilul a spus: „Nu în biserică, ci în fiecare casă. În colț, acolo unde stau acum sfintele icoane, vor sta dispozitive captivante care îi vor înșela pe oameni. Mulți vor spune: ”Trebuie să ne uităm la știri, să ascultăm știrile”. Și acolo, la știri, va apărea Anticristul. Îi va însemna pe oameni cu semnul lui și îi va urî pe creștini. Vor începe cele de pe urmă persecuții ale sufletelor creștine care vor refuza semnul Satanei. Un creștin nu va mai putea nici să vândă, nici să cumpere nimic. Dar nu disperați, căci Domnul nu-i va abandona pe copiii Săi. Nu trebuie să vă fie frică.”

Dacă vedea televizorul într-o lumină atât de negativă, putem doar să ne imaginăm ce părere ar fi avut despre tehnologiile curente – smartphone-uri și altele asemenea, care au făcut ecranele omniprezente în viețile noastre.

Metaversul, ideea unei univers virtual tridimensional, imersiv, conectat la internet, introdus recent de Mark Zuckerberg, nu va face decât să amplifice efectele înșelătoare și distructive ale ecranelor noastre.

Separarea de realitate

. . . Cu alte cuvinte, separarea de Dumnezeu. Creația, cum ar spune Parintele Dumitru Stăniloae, este menită să ne atragă într-un dialog cu Dumnezeu. Fiecare lucru creat – o persoană, un copac, un cal, o varză – are o adâncime mistică în esența lui (pe care Sfântul Maxim Mărturisitorul a numit-o logos), ceea ce îi conferă rațiunea de a fi. Acest logos este plin de energiile lui Hristos, pe care le-a creat prin cuvântul Său. De aceea simțim o anumită uimire și bucurie atunci când ne aflăm în mijlocul naturii : Dumnezeu este aproape de noi, și ne vorbește prin logoii creaturilor Sale. Sfinții care s-au curățit sufletește sunt capabili să vadă acești logoi, și să resimtă o adâncă unire cu ei și să le adâncească cunoașterea de Dumnezeu.

Dar lucruri precum filmele, realitatea augumentată, jocurile video șamd, ne scot din creația plină de cuvintele și Prezența lui Dumnezeu și ne plasează într-o lume creată după chipul omului căzut, unde Prezența lui Dumnezeu este mult diminuată. Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe trasează o distincție clară între imaginile pe care un om le trăiește în stadiile avansate ale unei vieți sănătoase înaintate și cele resimțite în tărâmul fanteziei :

„Unul dintre scopurile vieții duhovnicești este atingerea cunoașterii duhovnicești (q.v), care transcende atât nivelul obișnuit al conștiinței cât și pe cel subconștient; și este adevărat că imaginile, în special când recipientul este într-un stadiu duhovnicesc avansat, ar putea fi proiecții din planul imaginației arhetipurilor celeste, și în acest caz ele pot fi utilizate creativ, pentru a forma imaginile artei și iconografiei sacre. Dar cel mai adesea, ele vor emana dintr-o sferă de mijloc și inferioară, și nu vor avea nicio încărcătură spirituală sau creativă. În acest caz ele corespund lumii fanteziei și nu lumii imaginației în adevăratul sens al cuvântului. Din acest motiv, maeștrii isihaști tind să aibă o atitudine negativă în ceea ce le privește. Aceștia evidențiază pericolele grave pe care le implică o astfel de experiență, cu atât mai mult cu cât însăși producerea acestor imagini ar putea fi consecința unei activități diabolice sau demonice ; și îi admonestează pe cei aflați încă în stadiile incipiente, care nu posedă încă un discernământ duhovnicesc (q.v) pentru a nu se lăsa ispitiți și captivați de aceste aparențe iluzorii, al căror tumult ar putea să copleșească mintea. Sfatul lor este să nu le acordăm nici o importanță și să continuăm să ne rugăm și să-l invocăm pe Dumnezeu, risipindu-le astfel cu numele lui Iisus Hristos.” (Filocalia, Glosar, intrarea pentru „Fantezie”).

Cu cât umanitatea se imersează mai mult în universurile fanteziste create de Zuckerbergii acestei lumi, cu atât mai mult se va regăsi în compania reală a demonilor, care se vor simți ca acasă zburând printre imaginile digitale înșelătoare, care aruncă un văl între noi și Dumnezeu, și care ne slăbesc capacitatea de a discerne între ceea ce este real și ce nu este.

Nu este prea dificil de văzut felul în care răspândirea acestei forme de tehnologie va face posibilă decepția necesară pentru a duce la  încoronarea lui Anticrist : prin crearea unei populații hipnotizate de imagini de inspirație diabolică (acest proces va fi facilitat probabil și de uzul drogurilor psihedelice, care sunt în curs de legalizare și încurajate în din ce în ce mai multe locuri).

Alienarea de alți oameni

„New media”, cum o numesc unii (precum Dr Jean-Claude Larchet în The New Media Epidemic), mai are încă un efect nociv puternic: îi alienează pe oameni unul de altul. Nici un fel de comuniune și prietenie adevărată nu este posibilă prin intermediul ei, și în special comuniunea pe care o cunoaștem și o experimentăm în biserică prin Împărtășirea cu Trupul și Sîngele Domnului nostru Iisus Hristos, care ne unește unii cu alții, și cu Dumnezeu, într-un fel care transcende cuvintele și rațiunea.

Ce să facem?

Răspunsul la aceste probleme este ușor de dat, dar greu de implementat, dacă luăm în considerare deriva lumii la momentul de față. Pentru a trăi viața pe care am fost meniți să o trăim, trebuie să rămânem conectați cât mai mult posibil cu creația în care Dumnezeu ne-a lăsat să trăim, și să limităm folosirea formelor nocive ale tehnologiei, prin activități precum cultivarea pământului  – creșterea florilor, a ierburilor, a pomilor, a legumelor, etc. ; plimbări prin pădure ; citirea de cărți pe hârtie ; cântatul la un instrument muzical ; învățarea unui meșteșug ; întâlnirile cu oameni în persoană ; lucratul  împreună la un proiect comun ; și mai ales, participarea la liturghie în Biserica Ortodoxă.

Gates, Bezos, și ceilalți suverani ghidați demonic vor ca atenția noastră să fie fixată în interiorul regatelor lor virtuale cât mai mult timp cu putință. Trebuie să ne străduim ca, în loc de acest lucru, să dăm timpul nostru lui Dumnezeu și lumii pe care El ne-a dăruit-o.

Sursă: https://www.geopolitica.ru/en/article/invitation-metaverse

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *