Patriotism și război

31/03/2022    |   de Sf. Mitropolit Filaret al New York-ului

Firește, omul își va iubi propria familie și rudele cu care a crescut, mai presus de toate, și în al doilea rând, întreaga țară, cu oamenii dintre care face și el parte. Omul este legat de acest popor atât prin obligații de stat și civile, cât și prin cultură și obiceiuri. Omul este legat de poporul său, de propria patrie, și le iubește. Această dragoste pentru țară este acel patriotism creștin împotriva căruia cosmopolitanii luptă atât de îndârjit.

Patriotismul creștin este, desigur, străin de acele extreme și erori în care cad „super-patrioții”. Un patriot creștin, deși își iubește neamul, nu închide ochii la neajunsurile sale, ci îi examinează sobru proprietățile și caracteristicile. El nu va fi niciodată de acord cu acei „patrioți” care sunt înclinați să ridice și să justifice tot ceea ce este nativ (chiar și vicii și carențe naționale). Astfel de „patrioți” nu-și dau seama că acesta nu este deloc patriotism, ci mândrie națională umflată – chiar acel păcat împotriva căruia creștinismul se luptă atât de puternic. Nu, un patriot adevărat nu închide ochii la păcatele și relele poporului său; le vede, se întristează pentru ele, se luptă cu ele și se pocăiește înaintea lui Dumnezeu și a altor popoare pentru sine și pentru neamul său. În plus, patriotismul creștin este complet străin de ura față de alte popoare. Dacă îmi iubesc propriul popor, atunci cu siguranță trebuie să-i iubesc și pe chinezi, și pe turci sau pe oricare alt popor. A nu-i iubi ar fi necreștinesc. Nu, Dumnezeu să le dea bunăstare și succes, pentru că toți suntem oameni, copii ai unui singur Dumnezeu.  

Cele mai importante informații pe care le găsim cu privire la patriotism se găsesc în Sfânta Scriptură. În Vechiul Testament, toată istoria poporului evreu este plină de mărturii despre modul în care iudeii își iubeau Sionul, Ierusalimul, templul lor. Acesta a fost un model de patriotism adevărat, de dragoste pentru poporul său și pentru lucrurile sale sacre. În mod semnificativ, Biserica noastră creștină a adoptat această slăvire a lucrurilor sfinte de către evrei pentru propriile noastre slujbe (deși cu o înțelegere ușor diferită, creștină), în care se scandează: ” Domnul să fie binecuvântat din Sion, El, care locuieşte în Ierusalim! Lăudaţi pe Domnul!” (Psalmul 134:21). Profetul Moise a arătat un exemplu în mod particular izbitor de dragoste față de poporul său. La un moment dat, imediat după ce a primit testamentul de la Dumnezeu, poporul israelit și-a trădat Dumnezeul și s-a închinat unui vițel de aur. Atunci, dreptatea Adevărului lui Dumnezeu s-a învârtoșat teribil. Moise a început să se roage pentru poporul său care păcătuise. A rămas pe munte în rugăciune patruzeci de zile și patruzeci de nopți. Domnul i-a spus: ” Acum, lasă-Mă! Mânia Mea are să se aprindă împotriva lor şi-i voi mistui, iar din tine voi face un neam mare.” (Exodul 32:10). În aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, există o mărturie remarcabilă despre puterea rugăciunii unei persoane neprihănite, prin care el, în cuvintele îndrăznețe ale Sfântului Ioan Gură de Aur, îl leagă într-un fel pe Dumnezeu. Marele profet a început să se roage și mai fierbinte și, în cele din urmă, a exclamat: ” Dar acum, Te rog, iartă-le păcatul! Dacă nu, şterge-mă din cartea pe care ai scris-o.” (Exodul 32:32). Și Domnul l-a ascultat pe Moise. Nu este aceasta cea mai mare dovadă a unui patriotism plin de abnegație?

Vedem un exemplu similar în Noul Testament, în viața marelui Apostol Pavel. Nimeni nu i-a împiedicat lucrarea de propovăduire cu mai multă furie și încăpățânare decât proprii săi concetățeni. Ei l-au urât pe Pavel și l-au considerat un trădător al credinței strămoșilor lor. Cu toate acestea, Apostolul spune: ” Căci aş fi dorit să fiu eu însumi anatema de la Hristos pentru fraţii mei, cei de un neam cu mine, după trup,” (Epistola către Romani, 9:3). Din aceste cuvinte, vedem dragostea lui pentru poporul său nativ. Această dragoste a fost atât de mare încât, asemenea lui Moise, el a fost pregătit să sacrifice chiar și mântuirea sa personală și veșnică, pentru mântuirea poporului său.

Avem un exemplu în viața Mântuitorului Însuși. În Evanghelie citim că El a venit numai la poporul Său și lor le-a vorbit mai înainte de toate. Cu altă ocazie, El a spus, întorcându-se la Ierusalim: ” Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine; de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi…”(Luca 13:34). Când a intrat în Ierusalim în strigătele de „Osana”, când tot poporul s-a bucurat, Mântuitorul a plâns. El nu a plâns pentru Sine, ci pentru aceasta, cetatea Sa, și din cauza ruinei celor care acum îi strigau: „Osana!”, pentru ca peste doar câteva zile să strige: „Răstignește-L”. Astfel, El Și-a iubit propriul popor cu o dragoste profundă și emoționantă.

Așadar, sentimentul de patriotism nu este respins și condamnat de creștinism. El nu condamnă, în ciuda opticii false a cosmopolitaniștilor, neprihănirea iubirii preeminente față de aproapele. Cunoaștem deja cuvintele Apostolului: „Dacă cineva nu se îngrijește de ale sale și mai ales de cele din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios” (I Tim. 5, 8).

Încă o dată subliniem că o astfel de iubire și grijă nu trebuie să fie o iubire egoistă, închisă în sine. În timp ce se îngrijește de cei cu care cineva intră într-un contact direct, un creștin nu trebuie să uite niciodată alți oameni în dragostea sa creștină – vecinii și frații săi în Hristos. În concluzie, să cităm aceste cuvinte ale Apostolului Pavel (din Epistola către Galateni): ” Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă.” (Gal. 6:10).

Firește, acest patriotism creștin despre care am vorbit cere de la fiecare dintre noi un serviciu cât mai mare pentru națiune. Acest serviciu este îndeplinit mai ales în serviciul guvernului sau al societății. Valoarea unui astfel de serviciu este cu atât mai semnificativă dacă este prestată altruist – fără calcule și considerații materiale. O persoană servește țara într-un fel sau altul atunci când participă la viața sa, de exemplu, prin exprimarea sa în presă sau în alegerile civile etc. În acest sens, trebuie să ne străduim să aducem beneficii întregii țări, întregului popor, și nu doar propriilor interese personale sau de partid. Doar atunci conștiința cuiva va fi împăcată. S-ar putea ca cineva să nu atingă un mare succes exterior, ci să-și îndeplinească, totuși, datoria unui patriot și a unui copil credincios al națiunii într-un mod onorabil și creștinesc.

Există o zicală, „Prietenul la nevoie se cunoaște.” Dragostea pentru neam se manifestă cel mai clar în vremuri de încercări și necazuri naționale. Știm cu toții cum ne simțim atunci când cineva apropiat este bolnav. Nu vrem diversiuni sau confort. În tristețea și îngrijorarea noastră, uneori nici măcar nu putem mânca, bea sau dormi. Cel care își iubește cu adevărat națiunea va manifesta sentimente similare în vremuri de necazuri naționale. Dacă inima noastră nu este plină de nimic altceva decât de propriile noastre experiențe și interese personale, dacă gemem și oftăm în timp ce faptele noastre rămân departe de cuvintele noastre, atunci dragostea noastră pentru neam este într-adevăr săracă.

Una dintre cele mai clare și mai pline de abnegație servicii pentru patria cuiva este de a muri pentru națiune. Un ostaș creștin este un apărător al patriei și împlinește clar preceptul lui Hristos: ” Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viaţa pentru prietenii săi.” (Ioan 15:13).

Războiul în sine este totalmente rău, un fenomen extrem de trist și profund contrar însăși esenței creștinismului. Cuvintele nu pot exprima cât de bine ar fi dacă oamenii ar înceta să se războiască unii cu alții și pacea ar domni pe pământ. Realitatea tristă vorbește însă în cu totul alte cuvinte. Doar unii visători deconectați de realitate și unii sectari cu o singură față pot pretinde că războiul poate fi omis din viața reală.

Este absolut corect să subliniem că războiul este o încălcare a poruncii: „Să nu ucizi” (Ex. 20:15). Nimeni nu va argumenta împotriva acestui lucru. Totuși, vedem din Sfintele Scripturi că în același timp al Vechiului Testament când a fost dată această poruncă, poporul israelit a luptat la porunca lui Dumnezeu și și-a învins vrăjmașii cu ajutorul Lui. În consecință, sensul poruncii, „Să nu ucizi”, nu se referă necondiționat la fiecare act de îndepărtare a vieții unei persoane. Această poruncă interzice uciderea pentru răzbunare, la mânie, prin decizie personală sau act de voință. Când Mântuitorul nostru a explicat sensul profund al acestei porunci, El a arătat că interzice nu numai uciderea efectivă, ci și mânia necreștină, deșartă.

Cu toate acestea, într-o conversație cu Apostolii despre zilele din urmă, Domnul le-a spus: ” Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie. Vedeţi să nu vă neliniştiţi, căci aceste lucruri trebuie să se întâmple. ” (Mat. 24:6). Cu aceste cuvinte, Domnul respinge toate afirmațiile potrivit cărora războiul poate fi evitat.

Este adevărat, am examinat deja faptul că războiul este un fenomen negativ. Cu toate acestea, el va apărea, uneori ca unică apărare a adevărului și a drepturilor omului, sau împotriva confiscării, invaziei brutale și a violenței. Numai astfel de războaie de apărare sunt recunoscute în învățătura creștină. De fapt, auzim de următorul eveniment din viața Sfântului Atanasie din Sfântul Munte. Principele Tornikian al Georgiei, un eminent comandant al armatelor bizantine, a fost primit în monahism la mănăstirea Sfântului Atanasie. În timpul invaziei persane, împărăteasa Zoe l-a rechemat pe Tornikian la comanda armatelor. Tornikian a refuzat categoric pe motiv că era călugăr. Dar Sfântul Atanasie i-a zis: „Toti suntem copii ai patriei noastre și suntem obligați să o apărăm. Obligația noastră este să păzim patria de dușmani prin rugăciune. Cu toate acestea, dacă Dumnezeu consideră că este oportun să ne folosim atât mâinile, cât și inima pentru comunitate, trebuie să ne supunem complet… Dacă nu asculți de domnitor, va trebui să răspunzi pentru sângele compatrioților tăi pe care nu ai dorit să-i salvezi și pentru distrugerea bisericilor lui Dumnezeu”. Tornikian s-a supus, a învins inamicul și a salvat patria de pericol.

Într-o convorbire cu mahomedanii despre război, Sfântul Chiril, Iluminatorul slavilor, a spus: „Îndurăm cu blândețe jignirile personale; dar, ca societate, ne apărăm unii pe alții, dându-ne viața pentru aproapele nostru, astfel încât, dacă îi luați captivi, să nu-i forțați să se lepede de credința lor sau să facă fapte împotriva lui Dumnezeu”.” În cele din urmă, ce rus nu știe exemplul Sfântului Serghie de la Radonej, care l-a binecuvântat pe prințul Dimitri Donskoi să meargă la război, s-a rugat pentru victoria armatei ruse și i-a cinstit pe acei soldați care au murit pe câmpul de luptă?

Se poate, desigur, păcătui și încă se poate păcătui foarte grav în participarea la un război. Acest lucru se întâmplă atunci când cineva participă la război cu un sentiment de ură personală, răzbunare, sau dintr-o slavă deșartă amestecată cu mândrie. Dimpotrivă, cu cât se gândește mai puțin la sine și cu cât este mai gata să-și dea viața pentru alții, cu atât soldatul creștin se apropie mai mult de coroana martiriului.

Nota CM: Bineînțeles că nu ar trebui pus semn de echivalență sau măcar ar trebui să avem niște semne de îndoială serioasă între regii și prinții creștini din vechime și liderii politici actuali care subscriu fără ezitare la agenda tehnocrată.

-Din „Despre legea lui Dumnezeu” de mitropolitul Filaret al New York-ului; Editura Sf. Iov din Poceaev, Mănăstirea Sfânta Treime, Jordanville, NY; p. 60-65

Sursă: https://orthodoxethos.com/post/patriotism-and-war-metropolitan-philaret-of-new-york

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *