Amintirile Varenkăi

21/03/2024    |   de F.M. Dostoievski

„Intriga romanului Oameni sărmani este simplă: este vorba despre niște oameni naivi, cu inimi calde, care-și închipuie că a iubi întreaga lume este o bucurie fără seamăn și o datorie pentru toți. Ei nu pricep nimic când tăvălugul vieții, cu toate regulile și reglementările sale, îi tăvălește și le frânge toate oasele și oscioarele, fără un cuvânt. Asta e tot! Dar ce dramă! Ce chipuri! Am uitat să vă spun: numele scriitorului e Dostoievski.” Sunt cuvintele marelui critic Vissarion Belinski, după ce a citit prima carte a lui Dostoievski, din care este extrasă confesiunea care urmează. Aspirațiile, miezul și orizontul mentoratului ideal, ale frăției și prieteniei ideale, vor rămâne aceleași în toată opera lui Dostoievski. Însă el va atinge limanul dincolo de care tăvălugul vieții și al morții nu mai contează (a se vedea îndeosebi ultimele povestiri din această culegere). Limanul este, desigur, Hristos și acoperământul apostolului său cel mai apropiat, Maica Domnului. Acolo sfârșește fragilitatea binelui. Acolo încep, încă din lumea aceasta, binele, prietenia și frumosul care nu cad niciodată. Pentru că nu sunt din lumea aceasta. (Dan Cristian Comănescu)

*

Aveam doar paisprezece ani când a murit tata. Copilăria a fost vremea cea mai fericită din viața mea. Nu mi-am petrecut-o aici, ci departe, într-un fund de provincie. Tata era administratorul uriașei moșii a prințului P. din gubernia T. . Trăiam pe atunci în unul din satele prințului și viața noastră se scurgea tihnit, molcom, fericit… În copilărie eram tare zburdalnici; alergam cât era ziua de mare prin câmpii, dumbrăvi și livezi, și nimeni nu se sinchisea de mine. Tata era veșnic copleșit de treburile lui, iar mama își vedea de gospodărie. Cu învățătura mea nu-și bătea nimeni capul, și mie îmi părea bine. Câteodată fugeam dis-de-dimineață pe malul lacului în dumbravă sau în fânețe, ori la secerătorii de pe lanuri și nici nu-mi păsa că arde soarele, că am ajuns cine știe la ce depărtare de sat, că m-am zgâriat în tufișuri și că mi-am rupt rochița; cei de acasă mă certau după aceea, dar nici de asta nu-mi păsa.

Și cred că m-aș fi simțit fericită dacă aș fi rămas o viață întreagă la țară. Dar am fost nevoită să părăsesc încă de copil locurile dragi. Abia împlinisem doisprezece ani când ne-am mutat la Petersburg. Câtă amărăciune mă cuprinde și acum, la amintirea tristelor noastre pregătiri de plecare! Câte lacrimi am vărsat când mi-am luat rămas bun de la tot ce mi-a fost atât de drag! Îmi aduc aminte că m-am aruncat de gâtul tatii și i-am cerut, plângând, să mai rămânem măcar puțin în satul nostru! Tata a țipat la mine, mama s-a pornit și ea pe plâns, și mi-a spus că așa trebuie, că așa cer împrejurările. Bătrânul prinț P. murise, iar moștenitorii lui nu vroiau să-l mai țină pe tatăl meu. Tata avea ceva bani, pe care-i dăduse unor oameni de afaceri din Petersburg. Vroind să-și îmbunătățească situația materială, el a socotit că trebuie să se ducă neapărat la Petersburg. Toate astea le-am aflat mai târziu de la mama. Când am sosit aici, am luat o casă în cartierul Petersburgskaia storona, în care am locuit până la moartea tatii.

Ce greu îmi vine să mă obișnuiesc cu noua noastră viață! Era toamnă când am sosit la Petersburg. Când am plecat de la țară era o zi luminoasă, caldă, strălucitoare. Muncile câmpului erau pe sfârșite. Pe arii se înălțau clăi mari de grâu, în jurul cărora se grămădeau stoluri de păsări gureșe. Totul era scăldat în soare și plin de veselie. Pe când aici, de cum am intrat în oraș, am dat de ploi, de o burniță rece de toamnă, de vreme urâtă, de noroi și peste tot numai de oameni străini, neprimitori, înăcriți și încruntați! Apoi, cu chiu, cu vai, ne-am așezat. Îmi amintesc câtă alergătură, câtă frământare pe noi toți până ne-am făcut rost de cele trebuincioase unei gospodării noi. Tata era mereu plecat, mama nu-și vedea capul de treburi; și nimeni nu mă lua în seamă. Ce tristă a fost deșteptarea mea după cea dintâi noapte în noua noastră locuință! Ferestrele odăii dădeau spre un gard vopsit în galben. Strada era veșnic plină de noroi. Rarii trecători pe care-i vedeam erau rebegiți de frig, se înfofoleau în hainele lor.

Acasă la noi zilele se scurgeau triste și mohorâte. Aveam foarte puține neamuri sau cunoștințe mai apropiate. Cu Annna Feodorovna tata era certat (știu că-i datora niște bani). Veneau, ce e drept, adeseori oameni de afaceri, care mai întotdeauna se ciorovăiau între ei, strigau, făceau gălăgie. De fiecare dată după ce plecau, tata era nemulțumit, încruntat; se plimba uneori ceasuri în șir de colo până colo prin odaie, posomorât, fără să scoată o vorbă. Când îl vedea așa, mama nu îndrăznea să-i spună nimic. Tăcea. Eu mă ghemuiam într-un colțișor, cu o carte în mână, și stăteam acolo, tăcută. Mi-era și frică să mă mișc.

La trei luni după ce am sosit la Petersburg, părinții m-au dat la pension. Cât de amărâtă m-am simțit la început printre oameni străini! Toate îmi păreau reci și neprietenoase; monitoarele prea certărețe, fetele prea batjocoritoare, iar eu – prea sălbatică. Și câtă asprime! Ce de lucruri ni se cereau! Viața rânduită după ceas, mesele împreună cu toată lumea, profesorii plicticoși; la început, toate astea mă chinuiau până la istovire. Ajunsesem nici să nu mai dorm. Plângeam uneori nopți în șir, nopți nesfârșite, urâte, reci. Câteodată, seara, fetele își repetau lecțiile sau își făceau temele, iar eu îmi vedeam de chestionare sau de cuvinte și nu îndrăzneam să mă mișc; dar gândurile îmi zburau la căsuța noastră, la tata, la măicuța, la bătrâna mea dădacă, la poveștile ei… Și mă apuca o jale!… Îmi aminteam cu drag până și de lucrușoarele cele mai mici. „Ce bine ar fi să fiu acum acasă!” îmi ziceam eu. „Aș sta în odăița cea mică, lângă samovar, cu toți ai noștri! Mi-ar fi așa de cald, așa de bine, printre toate lucrurile pe care le știu și care-mi sunt dragi! Și aș îmbrățișa-o pe măicuța mea, tare-tare, fierbinte-fierbinte!” Tot gândindu-mă așa, începeam să plâng încetișor de atâta dor. Apoi îmi înăbușeam în piept lacrimile, dar cuvintele pe care le aveam de învățat tot nu-mi intrau în cap. Nu știam nicio boabă pentru a doua zi; toată noaptea visam profesori, pedagoge, colege, visam că tocesc lecțiile, dar dimineața nu știam nimic. Profesoarele mă puneau în genunchi, iar la masă căpătam numai un singur fel. Eram mereu tristă, abătută! La început, fetele râdeau de mine, mă necăjeau, mă încurcau când răspundeam la lecție, mă ciupeau când mergeam perechi-perechi la masa de prânz sau la ceai și se plângeau de mine monitoarelor, pentru te miri ce lucru. În schimb, ce fericire pe mine, când venea dădaca să mă ia acasă sâmbătă seara! O strângeam tare, tare, la piept pe bătrânica mea, în bucuria nebună ce mă cuprindea; dânsa mă îmbrăca, plină de grijă, și pe drum abia se putea ține după mine, iar eu îi tot vorbeam, îi tot povesteam. Când ajungeam acasă, eram veselă, bucuroasă, și-i îmbrățișam pe părinți cu atâta foc, de parcă nu i-aș fi văzut de zece ani! Apoi ne așterneam pe vorbă, pe povestit… Le spuneam tuturor bun găsit, râdeam, alergam, săream. Cu tata vorbeam lucruri serioase; despre învățătură, despre profesori, despre limba franceză, despre gramatica lui Lhomond și eram cu toții tare veseli și mulțumiți. Și acum îmi face plăcere să mă gândesc la acele clipe. Mă străduiam din răsputeri să învăț bine și să-i fac bucurie tatii. Vedeam că-și dă ultimul ban pentru mine și că se zbate, Dumnezeu știe cum.Dar pe zi ce trecea, tata se întuneca tot mai mult la chip, părea tot mai nemulțumit, tot mai supărat. Parcă nu mai era același om: treburile lui nu mergeau și avea datorii până peste cap. Măicuța se temea uneori să și plângă ori să scoată o vorbă, ca să nu-l supere și se simțea din ce în ce mai rău. Slăbea, slăbea întruna și o chinuia o tuse rea. Când mă întorceam acum de la pension, vedeam numai chipuri întristate: măicuța plângea pe ascuns, tata vorbea răstit. Începeau dojenile, vorbele grele. Tata spunea că n-are nicio bucurie de pe urma mea, nicio mângâiere; mai spunea că el și cu mama își rup bucățica de la gură pentru învățătura mea și că eu nici până acum nu vorbesc franțuzește. Într-un cuvânt, toate nemulțumirile, toate nenorocirile se spărgeau în capul meu și al mamei. Și cum se îndura s-o chinuie pe biata mama? Numai la vederea ei ți se rupea inima. Obrajii i se scofâlciseră, ochii îi ardeau adânc în cap, iar pe față i se ivise roșeala nesănătoasă a celor bolnavi de piept. Eu aveam parte de cele mai multe ocări. Totul începea din te miri ce fleac și ajungea la niște lucruri… să ferească Dumnezeu! Adeseori nici nu înțelegeam despre ce e vorba. Câte-mi mai spunea! Câte mai înșira! Pomenea și de franceză, spunea că-s proastă de dau în gropi și că directoarea pensionului nostru nu-și dă nicio osteneală cu noi, că e o tâmpită, că nu se îngrijește de fel de moralitatea noastră, că el, tata, nu poate să-și găsească o slujbă și că gramatica lui Lhomond nu face nici două parale, iar cea a lui Zaploski e, dimpotrivă, foarte bună, că irosește cu mine o groază de parale și că eu sunt de bună seamă o ființă fără suflet, cu inima de piatră… Într-un cuvânt, eu, săraca de mine, mă chinuiam din răsputeri tocind la cuvinte și răspunzând la chestionare, și totuși eram vinovată de toate, purtam toată răspunderea. Și asta nu pentru că tata nu mă iubea! Dimpotrivă, ne iubea din tot sufletul, pe mine și pe mama. Dar așa era firea lui.

Necazurile, amărăciunile și insuccesele în afaceri îl istoviseră de tot pe tata; își pierduse încrederea în oameni, se făcuse rău, ajungea adesea la deznădejde… Apoi a început să-și bată joc de sănătatea lui și într-o zi a răcit, a căzut la pat și după o scurtă suferință s-a prăpădit atât de repede, atât de neașteptat, încât noi am umblat năuce câteva zile de pe urma acestei lovituri. Mama era ca împietrită; mă temeam chiar să nu-și piardă mințile. De abia a apucat tata să închidă ochii, că ne-au și năpădit creditorii; veneau în cete, răsăreau ca din pământ. Le-am dat tot ce ne rămăsese. Am vândut și căsuța din cartierul Petersburgskaia storona pe care o cumpărase tata la vreo jumătate de an după ce ne-am mutat aici. Cum a rămas cu treburile tatii, asta n-o știu; dar știu în schimb că nu mai aveam nici acoperiș și nici ce mânca. Măicuța suferea de o boală chinuitoare, de hrănit nu ne puteam hrăni, mijloace de trai n-aveam – într-un cuvânt, ne aștepta o moarte groaznică. Pe atunci abia împlinisem paisprezece ani. Și, într-o zi, a venit la noi Anna Feodorovna. Ea tot spunea că are o moșie nu știu unde și că ne e un fel de rudă, mai îndepărtată. Mama zicea și ea că e neam cu noi, dar foarte de departe. Cât a trăit tata, n-a călcat o dată în casa noastră. A venit cu lacrimi în ochi și ne-a spus că o doare sufletul pentru noi; ne-a mai spus cuvinte de mângâiere pentru pierderea pe care o suferisem și pentru starea jalnică în care ne aflam, și a adăugat că tata singur a fost de vină, că a dus un trai nepotrivit cu mijloacele pe care le avea, că a țintit prea departe și că s-a bazat prea mult pe puterile lui. Apoi și-a arătat dorința de a se împrieteni cu noi și ne-a spus că ar fi bine să uităm neînțelegerile din trecut; iar când mama i-a răspuns că nu i-a purtat niciodată dușmănie, a prins a lăcrima, apoi a dus-o pe mama la biserică și a plătit un parastas pentru „drăguțul de el” (așa l-a numit pe tata), după care s-a împăcat foarte solemn cu mama.

După lungi introduceri și lungi alte ocoluri, după ce ne-a înfățișat cât se poate de viu starea jalnică în care ne aflam ca două orfane ce eram, deznădejdea și neputința noastră de a ieși din nevoie, Anna Feodorovna ne-a poftit să ne „aciuiem” la dânsa, după cum a zis chiar ea. Mama i-a mulțumit, dar multă vreme a stat în cumpănă; totuși, pentru că n-aveam încotro și nu puteam face nimic altceva, i-a spus Annei Feodorovna că primim cu recunoștință propunerea ei. Mi-aduc aminte, ca acum, dimineața în care ne-am mutat din cartierul Petersburgskaia storona în Vasilievski Ostrov. Era o dimineață de toamnă, senină, uscată, geroasă. Mama plângea. Eu eram nespus de tristă; îmi simțeam inima strânsă și sufletul chinuit de o durere adâncă, nelămurită. Da, a fost o vreme foarte grea.

La început până ne-am mai obișnuit cu noua noastră viață, amândouă, și eu, și mama, simțeam un fel de teamă, de stinghereală în locuința Annei Feodorovna. Stătea în casă proprie, pe strada a șasea. Casa avea cu totul cinci camere de locuit. În trei dintre ele ședea Anna Feodorovna împreună cu verișoara mea Sașa – orfană și de mamă și de tată – care creștea sub oblăduirea ei. Într-o altă încăpere locuiam noi două, și în sfârșit, în cea din urmă, alături de noi, un student sărac, Pokrovski, chiriașul Annei Feodorovna. Gazda noastră trăia foarte bine, mai bine chiar decât ne închipuisem, dar averea ei nu se știa de unde vine, cum nu se știa nici ce fel de treburi învârtea. Veșnic grăbită, veșnic prinsă, pleca de mai multe ori pe zi de acasă, fie pe jos, fie cu trăsura. Dar ce anume făcea, care erau treburile și grijile ei – asta n-o puteam afla de fel! Avea cunoștințe multe și de tot soiul. Toată ziua casa îi era plină de musafiri – Dumnezeu știe ce fel de oameni – care aveau mereu treabă cu dânsa și nu stăteau decât foarte puțin. De abia suna clopoțelul de la intrare, că mama mă lua în odaia noastră. Anna Feodorovna era foarte supărată pe mama din pricina asta și nu mai contenea să spună că prea suntem cu nasul pe sus, că mândria asta a noastră e nepotrivită cu starea în care ne aflăm, că măcar de-am avea de ce să ne ținem atât de mândre, și nu se mai potolea ceasuri întregi. Pe atunci nu înțelegeam de ce ne dojenește atâta pentru mândria noastră; tot așa cum înțeleg abia acum – sau cel puțin bănuiesc numai – pentru ce nu se hotăra măicuța mea să stea la Anna Feodorovna. Era o femeie rea Anna Feodorovna și ne ne chinuia fără încetare. Nici până azi nu pot să pricep pentru ce a stăruit atâta să venim la dânsa. La început, s-a purtat totuși destul de frumos cu noi; abia pe urmă, când a văzut că suntem cu totul neajutorate și nu avem unde merge, și-a dat arama pe față. Mult mai târziu, a fost din nou drăguță cu mine; blândețea ei, care avea ceva grosolan în ea, mergea până la lingușire, dar la început am răbdat deopotrivă cu mama. Mereu ne scotea ochii cu binele pe care ni-l făcea și toată ziua nu vorbea decât de asta. Când venea câte cineva străin, spunea de noi că suntem niște rude sărace, o văduvă și o orfană neajutorate, și că ne-a luat la dânsa numai din milă și dragoste creștinească. La masă, petrecea din ochi fiecare bucată pe care o luam, iar de nu mâncam, începea altă poveste; ne era silă, cică, de pâinea ei! „Să avem iertare! Asta ne-a dat Dumnezeu, asta mâncăm! Măcar de-ați avea voi mai mult!” zicea dânsa. Și mereu îl ocăra pe tata. Spunea că vroia să ajungă mai bine decât alții și a ajuns mai rău; și-a lăsat, cică, nevasta și fata pe drumuri și de nu se găsea o rubedenie milostivă, cu suflet de creștină, ar fi murit, poate, de foame în mijlocul străzii. Și câte și mai câte! La auzul vorbelor ei, simțeam nu atât amărăciune, cât lehamite! Măicuța plângea mereu și sănătatea ei se șubrezea tot mai rău. Se topea văzând cu ochii și totuși, atât ea cât și eu, lucram zi și noapte – coseam pentru străini, ceea ce nu-i plăcea deloc Annei Feodorovna, care ne spunea cu orice prilej că locuința ei nu-i atelier de croitorie. Noi însă trebuia să ne îmbrăcăm, trebuia să punem ceva deoparte pentru cheltuieli neprevăzute – într-un cuvânt aveam nevoie de un ban al nostru. Strângeam cât puteam, nădăjduind că o să ajungem cu timpul să închiriem o căsuță pe undeva. Dar tot lucrând așa, măicuța și-a irosit și bruma de sănătate ce o mai avea: puterile ei se topeau zi cu zi. Boala îi rodea ca un vierme viața și o apropia de mormânt. Eu vedeam tot, simțeam tot și trăiam toată această suferință care se desfășura în fața ochilor mei.

Zilele treceau șirag și fiecare semăna cu cea dinainte. Duceam o viață retrasă, deoparte de lume, de parcă nici n-am fi locuit în oraș. Anna Feodorovna se domolea încetul cu încetul, pe măsură ce-și dădea tot mai mult seama de atotputernicia sa. De altfel, nimeni nu avusese vreodată de gând să-i stea împotrivă. Odaia noastră era despărțită de ale ei printr-o sală, iar alături de noi locuia, după cum am spus, Pokrovski. El îi preda Sașei franceza și germana, istoria și geografia – într-un cuvânt, îi preda toate științele, după cum spunea Anna Feodorovna primind în schimb pentru asta locuință și masă. Sașa era o fetiță foarte isteață la carte, cu toate că era neastâmpărată și se ținea de șotii. Avea pe atunci vreo treisprezece ani. Anna Feodorovna i-a spus într-o zi mamei că n-ar fi rău să mai învăț și eu ceva carte, întrucât la pension nu căpătasem cine știe ce învățătură. Mama a primit cu bucurie și un an întreg am luat lecții cu Pokrovski, alături de Sașa.
Pokrovski era un tânăr sărac, chiar foarte sărac. Sănătatea lui șubredă nu-i îngăduia să se ducă mereu la cursuri și mai mult din obișnuință i se spunea la noi „studentul”. Era liniștit, modest, tăcut; nici nu-l auzeam din odaia noastră. Avea o înfățișare destul de ciudată; se mișca stângaci, se înclina stângaci și vorbea, nu știu cum, așa de caraghios, încât la început mă umfla râsul ori de câte ori îl priveam. Sașa își bătea joc de dânsul în fel și chip, mai cu seamă la lecții. Pokrovski își mai ieșea – pe deasupra – foarte lesne din fire, se înfuria, își pierdea cumpătul pentru orice fleac, țipa la noi, se plângea de purtarea noastră și adeseori pleca supărat în odaia lui, fără să mai isprăvească lecția. Acolo, el stătea zile întregi aplecat peste cărți. Avea o groază de cărți și toate foarte rare și scumpe. Mai dădea el și în oraș ici-colo câte o lecție, mai primea un ban-doi, și cum îi avea în mână, se ducea și cumpăra cărți.

Cu timpul, l-am cunoscut mai bine, mai îndeaproape. Era cel mai bun și mai destoinic dintre toți oamenii pe care mi-a fost dat să-i întâlnesc pe atunci. Și mama îl prețuia foarte mult. Mai târziu, a ajuns și pentru mine cel mai bun prieten – firește, după mama.

La început însă, eu, așa mare cum eram, îmi făceam de cap împreună cu Sașa; uneori ne băteam capul ceasuri întregi cum să-l necăjim mai tare și să-l scoatem din sărite. Era așa de caraghios când își ieșea din fire și petreceam atât de bine pe socoteala lui! (Mi-e rușine și acum când mă gândesc la asta.) Într-o zi, l-am supărat aproape până la lacrimi și atunci am auzit cu urechile mele cum a șoptit: „Ce copii răi!” Pe mine, vorbele lui m-au tulburat; am simțit deodată că mă copleșește rușinea, amărăciunea și mila pentru el. Îmi amintesc că am roșit până în vârful urechilor și l-am rugat cu lacrimi în ochi să se liniștească, să nu ia în seamă glumele noastre prostești, dar el a închis cartea, n-a mai isprăvit lecția și s-a dus în odăița lui. Toată ziua am umblat năucă de părere de rău. Gândul că noi, copiii, am fost atât de lipsiți de inimă, încât l-am făcut aproape să plângă, nu mă părăsea o clipă. Așadar, asta am căutat noi: să-i stoarcem lacrimi! Am dorit-o cu tot dinadinsul! Și uite că am izbutit să-l scoatem din răbdări și să-l facem, bietul, nenorocitul de el, să-și amintească încă o dată de soarta lui nemiloasă! Toată noaptea n-am închis ochii de durere, de tristețe și de căință. Se zice că dacă te căiești, îți simți inima mai ușoară! Dimpotrivă! Și apoi, nu știu cum, dar la durerea mea se mai adăuga și mândria: nu vroiam să mă mai creadă un copil. Doar împlinisem cincisprezece ani!

Din ziua aceea, mi-am stors mintea tot gândindu-mă în fel și chip cum să-l fac pe Pokrovski să-și schimbe dintr-o dată părerea despre mine. Cum însă eram adeseori sfioasă și rușinoasă, nu mă puteam hotărî la nimic, nici în împrejurările astea, și mă mărgineam numai la visări (și Dumnezeu știe ce visări!). Am încetat însă, și eu, și Sașa, de a ne mai ține de prostii, și Pokrovski nu se mai supăra pe noi; dar era prea puțin pentru amorul meu propriu!
Acum aș vrea să spun câteva cuvinte despre omul cel mai ciudat, cel mai neobișnuit și cel mai vrednic de milă, din câți am văzut vreodată pe lume. Vorbesc despre el abia acum și-l pomenesc abia aici, în însemnările mele, numai pentru că până la acea vreme aproape că nici nu l-am băgat în seamă. Abia atunci tot ce avea legătură cât de mică cu Pokrovski a început să mă atragă.

Venea uneori în casa noastră un bătrânel soios, îmbrăcat ca vai de lume, puțintel, cărunțel, stângaci, timid, într-un cuvânt – ciudat, nevoie mare. De la prima vedere, ți-ai fi putut închipui că-i e rușine de ceva, sau poate, chiar de el însuși, atât de mult se ghemuia și se strâmba; avea niște apucături și un fel de a se ține, că-ți spuneai îndată, aproape fără greș, că nu-i în toate ale lui. Venea uneori pe la noi și se oprea în tindă, la ușa cu geam, fără a îndrăzni să intre în casă. Dacă treceam eu, Sașa, sau vreuna dintre slugile mai binevoitoare cu el, ridica mâna, ne chema la dânsul sau făcea alte semne, și numai dacă-i arătam din cap – cum ne înțelesesem dinainte – că nu e nimeni străin în casă și că poate să intre – abia atunci deschidea încetișor ușa, zâmbea fericit, își freca mâinile mulțumit și se îndrepta în vârful degetelor spre odaia lui Pokrovski. Era tatăl lui.

Mai târziu, am aflat cu de-amănuntul toată povestea sărmanului bătrân. A avut și el odată o slujbă oarecare, cum însă n-avea nicio înclinație deosebită, slujba asta era cea mai de pe urmă, cea mai neînsemnată. După ce i-a murit nevasta dintâi (mama studentului Pokrovski), s-a gândit să se însoare pentru a doua oară, și a luat o fată de târgoveț. Această nouă nevastă a răsturnat numaidecât toată casa cu susul în jos; nimeni nu mai avea tihnă din pricina ei; pe toți îi ținea sub papuc. Studentul Pokrovski era pe atunci copil, n-avea decât zece ani. Mama lui vitregă îl ura din tot sufletul. Dar micul Pokrovski a avut noroc. Moșierul Bîkov, care-l cunoscuse îndeaproape pe slujbașul Pokrovski și fusese pe vremuri chiar binefăcătorul lui, a luat copilul sub oblăduirea sa și l-a dat la nu știu ce școală. Avea grijă de copil, pentru că o cunoscuse pe răposata lui mamă, care, ca tânără fată, fusese ajutată de Anna Feodorovna și măritată de dânsa cu slujbașul Pokrovski. Domnul Bîkov, care o cunoștea pe Anna Feodorovna și îi era chiar prieten, i-a dăruit fetei, numai din mărinimie, cinci mii de ruble drept zestre. Ce s-au făcut cu acești bani – nimeni nu știe. Povestea asta am auzit-o chiar din gura Annei Feodorovna; cât despre studentul Pokrovski, nu prea-i plăcea să istorisească lucruri privitoare la familia lui. Am auzit că maică-sa fusese foarte frumoasă și mă mir cum s-a măritat atât de prost, cu un om atât de neînsemnat… A murit tânără, la vreo patru ani după căsătorie.

După ce a isprăvit școala, tânărul Pokrovski a intrat la liceu, apoi la universitate. Domnul Bîkov, care venea adeseori la Petersburg, îl ajuta mereu. Dar din pricina sănătății sale șubrede, Pokrovski nu putea să-și vadă de învățătură. Atunci domnul Bîkov l-a adus la Anna Feodorovna, a pus o vorbă bună pentru el, și tânărul Pokrovski a fost primit cu casă și masă de Anna Feodorovna, care i-a cerut în schimb s-o învețe pe Sașa tot ce se cuvine.

Iar bătrânul Pokrovski, adus la deznădejde de răutatea noii lui neveste, s-a dedat celui mai rău dintre rele și umbla aproape întotdeauna amețit de băutură. Nevastă-sa îl bătea și-l ținea numai la bucătărie; în cele din urmă, l-a adus în așa hal, încât nu-i mai păsa nici de bătăi, nici de purtarea ei neomenoasă cu dânsul, așa că bătrânul nu se mai jeluia. Nu era prea bătrân, dar din pricina patimii lui își pierduse aproape mintea. Singurul simțământ înalt, de care dădea dovadă, era dragostea nețărmurită față de fiul lui. Cei din jur spuneau că tânărul Pokrovski seamănă ca două picături de apă cu răposata maică-sa. Poate că tocmai amintirea blândei lui soții de odinioară aprinsese în inima bătrânului, pornit pe drumul pierzaniei, această dragoste nemărginită față de fiul său?! Nici de vorbit nu vorbea despre nimic altceva decât numai despre băiatul lui și venea să-l vadă negreșit de două ori pe săptămână. Ar fi venit și mai des, dar nu îndrăznea, pentru că tânărul Pokrovski nu putea să sufere vizitele tatălui său. Dintre toate lipsurile studentului, cea dintâi și cea mai de seamă era, fără îndoială, lipsa de respect față de tatăl lui. De altfel, și bătrânul era adesea plicticos de n-avea pereche. În primul rând, era peste măsură de curios, în al doilea rând, nu-l lăsa să învețe, pentru că trăncănea întruna și punea adeseori întrebări prostești, lipsite de noimă și, pe deasupra, mai venea uneori și beat. Fiul își dezvăța încetul cu încetul părintele de aceste păcate, adică de obiceiul de a-și vârî nasul peste tot și de a trăncăni verzi și uscate; în cele din urmă, izbuti să-l facă pe bătrân să-l asculte ca pe un oracol și să nu deschidă gura fără îngăduința lui.

Bietul bătrân nu mai contenea să se minuneze și să se bucure de Petenka al lui (așa-i spunea el). Când venea să-l vadă, era întotdeauna sfios și neliniștit, neștiind, pesemne, cum o să-l primească fiul și nu îndrăznea multă vreme să-i treacă pragul; dacă dădea întâmplător de mine, mă descosea pe puțin vreo douăzeci de minute, întrebându-mă cum e Petenka al lui? Dacă-i sănătos și în ce ape se scaldă și dacă nu cumva lucrează la ceva cu totul deosebit? Și ce anume face: scrie, citește sau cugetă? Dacă-l îmbărbătam și-l linișteam îndeajuns, bătrânul își lua în cele din urmă inima în dinți și intra tiptil-tiptil, deschizând încetinel ușa, prin care vâra mai întâi capul; dacă vedea că băiatul lui nu se supără și-i face un semn, pășea binișor în odaie, își lepăda paltonul sărăcăcios și pălăria veșnic boțită, găurită și cu marginile rupte; le atârna în cuier, cu multă băgare de seamă, fără zgomot; apoi se așeza într-un colț, pe scaun, tot atât de încetișor, și-l mânca din ochi pe Petenka al lui, prinzându-i toate mișcările și căutând să ghicească în ce toane e. Dacă Petenka nu era cât de cât în apele lui și bătrânul o vedea, se ridica numaidecât și spunea: „Eu, Petenka, doar așa… am trecut numai pentru o clipă. Să vezi… am fost departe și cum tot mă întorceam pe aici, am intrat să mă odihnesc.” Apoi, tăcut și supus, își lua paltonul și pălăria ponosită, deschidea iar ușa, fără zgomot, și pleca, cu un zâmbet silit, ca să înăbușe durere adunată în suflet și să nu i-o arate fiului.

Dar când se-ntâmpla ca fiul să-și primească bine tatăl, acesta nu mai putea de bucurie. Mulțumirea i se citea pe față, în atitudine, în mișcări. De câte ori îi vorbea băiatul, bătrânul se sălta puțin de pe scaun și-i răspundea încet, slugarnic, aproape cu evlavie, căutând vorbele cele mai alese, adică cele mai caraghioase. Dar, hotărât lucru, vorbirea aleasă nu prea era de el: se încurca și se fâstâcea în așa hal, că nu mai știa ce să mai facă cu mâinile și ce să se facă el însuși, și multă vreme după ce isprăvea, mai bolborosea ca pentru el răspunsul cuvenit, căutând parcă să-și îndrepte greșeala. Dacă izbutea să răspundă cum trebuie, se umfla în pene, și-și îndrepta, pe rând jiletca, cravata și haina și lua înfățișarea unui om care-și cunoaște prețul. Uneori, prindea atâta curaj, îndrăzneala lui mergea atât de departe, încât se ridica încetișor de pe scaun, se apropia de raftul cu cărți, își alegea un volum și citea pe loc câte ceva, așa, la nimereală. Toate astea le făcea cu un sânge rece și o nepăsare prefăcută, de parcă ar fi avut libertatea să umble întotdeauna în voie prin cărțile fiului său, de parcă ar fi fost obișnuit de când lumea cu vorba mângâietoare a acestuia. Am văzut o dată cu ochii mei cum s-a speriat bietul de el, când Pokrovski l-a rugat să nu se mai atingă de cărți. Bătrânul s-a pierdut de tot cu firea, s-a grăbit, a pus cartea de-a-ndoaselea, apoi a dat să-și îndrepte greșeala, a întors-o, dar a băgat-o cu cotorul înăuntru; toate astea le făcea zâmbind, înroșindu-se și căutând să șteargă, cum se pricepea mai bine, urmele fărădelegii. Pokrovski îl dezvăța puțin câte puțin, cu sfatul, de proastele lui obiceiuri, și dacă-l vedea treaz de vreo trei ori la rând, după aceea, când venea iarăși la el, îi dădea la despărțire, câte douăzeci și cinci de copeici, o jumătate de rublă sau chiar mai mult. Alteori îi cumpăra o pereche de cizme, o cravată sau o jiletcă nouă. Iar bătrânul se fudulea cu darul primit, ca un cocoș. Uneori se abătea și pe la noi; ne aducea, Sașei și mie, cocoșei de turtă dulce, mere, și vorbea cu noi numai și numai de Petenka al lui. Ne rugă să învățăm cu toată sârguința, să ascultăm de Petenka și spunea că e un fiu bun, că e o pildă de copil și, pe deasupra, mai e și tare învățat. Spunând astea, ne făcea atât de hazliu cu ochiul stâng și se strâmba atât de caraghios, încât nu ne mai puteam ține de râs și hohoteam cât ne ținea gura. Măicuța mea îl îndrăgise foarte mult. Pe Anna Feodorovna bătrânul o ura din adâncul sufletului lui, cu toate că în fața ei nu crâcnea.

Curând, am încetat să iau lecții de la Pokrovski. El mă socotea tot copil, o fetiță zburdalnică, deopotrivă cu Sașa. Pe mine asta mă durea mult, pentru că eu căutam cu tot dinadinsul să șterg amintirea purtării mele din trecut. Dar el nu mă lua în seamă și asta mă scotea tot mai mult din sărite. Aproape niciodată nu vorbeam cu Pokrovski în afara lecțiilor noastre și nici n-aș fi putut să-i vorbesc: roșeam numaidecât, mă pierdeam și pe urmă plângeam de ciudă, ascunsă undeva în vreun ungher.

Nu știu cum s-ar fi sfârșit toate astea, dacă o întâmplare neprevăzută nu ne-ar fi împrietenit. Într-o seară, pe când măicuța era la Anna Feodorovna, am intrat pe furiș în odaia lui Pokrovski. Știam că nu-i acasă și, drept să spun, nu știu cum de mi-a dat în gând să intru la el. Până atunci nu-i călcasem pragul, deși eram vecini de mai bine de un an. De data asta, inima îmi bătea cu atâta putere, de parcă ar fi vrut să-mi spargă pieptul și să sară afară. Priveam cu nesaț în jurul meu. Odaia lui Pokrovski era destul de sărăcăcioasă și fără multă rânduială. Pe pereți erau bătute cinci polițe lungi, pline cu cărți. Pe masă și pe scaune, o sumedenie de hârtii! Cărți și hârtii! Un gând năstrușnic, amestecat cu un fel de ciudă, a pus stăpânire atunci pe mine. Îmi ziceam că prietenia mea, inima mea iubitoare, însemnau prea puțin pentru Pokrovski. El era învățat, iar eu o proastă, care nu știa nimic, nu citise nimic, nicio carte măcar… Atunci m-am uitat cu jind la polițele lungi ce se îndoiau sub greutatea cărților. Ciuda, deznădejdea și un fel de furie au pus stăpânire pe inima mea. Am simțit deodată dorința să citesc cărțile lui toate, până la una, și m-am hotărât s-o fac cât mai repede. Nu știu, poate că nu-mi închipuiam că dacă o să învăț și eu tot ce-a învățat el, o să fiu mai vrednică de prietenia lui. M-am repezit la primul raft, am înșfăcat la nimereală, pe negândite, cea dintâi carte ce mi-a căzut în mână; un volum vechi și prăfuit și, făcând fețe-fețe de tulburată și speriată ce eram, am dus cartea furată la mine, hotărâtă s-o citesc noaptea, la lumina opaițului, când o adormi mama.

Dar mare mi-a fost dezamăgirea când, întorcându-mă în odaia noastră și deschizând grăbită cartea, am văzut că e în limba latină, o carte străveche, pe jumătate putrezită și mâncată de viermi. Atunci m-am întors îndată la Pokrovski. Când să așez cartea în raft, am auzit pe sală zgomotul unor pași ce se apropiau. M-am grăbit, m-am iuțit, dar nesuferita aceea de carte fusese atât de înghesuită printre celelalte, încât, după ce am scos-o, vecinele ei s-au lățit de la sine și ședeau acum atât de strâns lipite unele de altele, că fosta lor vecină nu-și mai găsea cu niciun chip loc printre ele. N-aveam destulă putere ca s-o îndes în raft; totuși, am împins-o cât am putut mai tare. Dar unul din cuiele ruginite pe care se ținea raftul și care parcă așteptase anume clipa aceea, se rupse! Raftul căzu, rămânând atârnat numai de cuiul celălalt, și cărțile se prăbușiră cu zgomot la pământ. Ușa se deschise și… Pokrovski intră în odaie.

Trebuie să spun că Pokrovski nu suferea să cotrobăiască cineva prin împărăția lui. Vai de acela care-i atingea vreo carte! Puteți să vă închipuiți, dar, spaima ce mă cuprinse când cărțile – mari și mici, de toate formatele, de toate mărimile și grosimile – alunecară dintr-o dată de pe poliță și se răspândiră pe sub masă, pe sub scaune, prin toată odaia. Primul meu gând a fost să fug, dar era prea târziu. „S-a sfârșit cu minte, s-a sfârșit! mi-am zis eu. Sunt pierdută, pierdută! Mă joc și mă zbengui ca un copil de zece ani! Sunt o fetișcană fără minte! O proastă!” Pokrovski s-a supărat foc. „Asta-mi mai lipsea acum! Strigă el. Nu ți-e rușine să te ții de năzdrăvănii?… O să-ți vină vreodată mintea la cap?” Și se repezi numaidecât să adune cărțile de pe jos. M-am apucat și eu să-l ajut, dar el a strigat din nou: „Lasă-mă, n-am nevoie! Ai face mai bine să nu mai intri nepoftită prin casele oamenilor!” Dar pe urmă, domolit puțin de supunerea ce-o arătam, urmă mai încet, pe un ton sfătos, folosindu-se de autoritatea de profesor pe care o avusese până mai deunăzi: „Ia spune, când ai de gând să te astâmperi, să te gândești la ceea ce faci? Uită-te în oglindă! Nu mai ești copil, o fetiță mică, ai cincisprezece ani!” Și vrând, pesemne, să se încredințeze că are dreptate când spune că nu mai sunt mică, se uită la mine și roși până la urechi. Nu înțelegeam nimic. Stăteam în fața lui și-l priveam uimită, cu ochi mari. Atunci se ridică de jos, se apropie de mine foarte stânjenit și încurcat și dădu să zică ceva; mi se pare că-și cerea iertare, dar pentru ce? Poate pentru că și-a dat seama abia atunci că nu mai sunt într-adevăr copil. În sfârșit, am înțeles. Nu știu nici acum ce s-a petrecut cu mine: m-am pierdut cu firea, m-am încurcat, am roșit și mai tare ca dânsul și am ieșit fuga din odaie, acoperindu-mi fața cu mâinile.

Nu știam ce să fac, unde să mă ascund de rușine. Dacă n-ar fi decât faptul că m-a găsit în odaia lui!… Timp de trei zile mi-a fost cu neputință să mă uit la el. De fiecare dată roșeam până la lacrimi. Cele mai ciudate, cele mai caraghioase gânduri îmi treceau prin cap. Unul dintre ele, cel mai năstrușnic, mă îndemna să mă duc la dânsul să-i lămuresc totul, să-i mărturisesc totul, să-i povestesc totul cu inima deschisă și să-l încredințez că purtarea mea n-a fost de fetișcană nesăbuită, dar că am vrut să fac un lucru bun. Eram gata să mă duc la el; din fericire, însă, n-am îndrăznit s-o fac. Îmi închipui ce s-ar fi întâmplat! Mi-e rușine și acum când mă gândesc la toate astea.
Foarte curând după aceea, măicuța mea s-a îmbolnăvit rău de tot. Două zile a zăcut, fără să se poată ridica din pat, iar a treia noapte a făcut febră mare și a început să aiureze. Eu mai stătusem de veghe cu o noapte înainte la căpătâiul ei, potolindu-i setea și dându-i doctorii la orele cuvenite. Acum era a doua noapte și mă simțeam grozav de istovită. Picoteam de somn, mi se făcea negru înaintea ochilor, capul îmi vâjâia și eram gata să cad de oboseală; dar gemetele slabe ale măicuței mele mă trezeau; deschideam ochii, tresăream, apoi, numaidecât, mă lăsam iar pradă oboselii. M-am chinuit nespus. Nu-mi amintesc prea bine acum, dar știu că un vis înspăimântător, o arătare de groază s-a zămislit în capul meu frământat în clipa chinuitoare când se luptă somnul cu veghea. M-am deșteptat înfricoșată… În odaie era aproape întuneric; opaițul, gata să se stingă, arunca dâre slabe de lumină ce se răsfrângeau uneori în toată încăperea, iar alteori se așterneau pe pereți, licăreau o clipă și mureau. Deodată m-a cuprins o teamă nedeslușită, o adevărată groază; închipuirea mea era răscolită de visul cel urât; o presimțire grea îmi apăsa inima… Am sărit de pe scaun și, fără să vreau, am scos un țipăt, atât era de chinuitor simțământul acesta de apăsare. În clipa aceea s-a deschis ușa și a intrat Pokrovski.

Îmi amintesc doar atât: că m-am trezit în brațele lui. El m-a așezat cu grijă în jilț, mi-a dat apă și m-a copleșit cu întrebări. Nu mai știu ce i-am răspuns. „Ești bolnavă! Ești foarte bolnavă, mi-a zis el luându-mă de mână. Arzi toată! În felul ăsta ai să te omori; nu-ți cruți de fel sănătatea! Liniștește-te. Culcă-te și dormi. O să te scol eu peste două ceasuri, dar acum trebuie să te odihnești puțin… Haide, culcă-te odată!” tot zicea el fără să mă lase să spun măcar o vorbă de împotrivire. Oboseala secase cu totul slabele-mi puteri: ochii mi se închideau de istovire. M-am întins în fotoliu cu gândul să ațipesc doar o jumătate de ceas, și am dormit până dimineața. Pokrovski m-a trezit numai când a venit vremea să-i dau măicuței doctoria.

A doua zi, după ce m-am odihnit puțin înainte, mă pregăteam să stau în jilț la căpătâiul măicuței, hotărâtă să nu mai adorm de data asta pentru nimic în lume, când, deodată, pe la unsprezece, Pokrovski a bătut iar la ușa noastră. I-am deschis. „Ți-o fi greu să stai singură, mi-a zis el; uite o carte. Ia-o, poate o să-ți țină puțin de urât.” Am luat-o; nu-mi amintesc ce carte era aceea, și nu cred s-o fi deschis măcar, cu toate că n-am dormit toată noaptea. O tulburare lăuntrică ciudată nu mă lăsa să închid ochii; n-aveam răbdare nici să stau pe loc; de câteva ori m-am ridicat din jilț și am umblat de colo până colo prin odaie. Un fel de mulțumire lăuntrică mi se răspândea în toată ființa. Îmi părea nespus de bine că Pokrovski se gândise la mine. Eram mândră că se îngrijea și se frământa pentru mine. Toată noaptea m-am lăsat furată de gânduri și de visuri. Pokrovski n-a mai trecut pe la noi; știam că n-o să mai vină și căutam să ghicesc cum o să fie în seara următoare.

În seara următoare, după ce toți cei din casă s-au culcat, Pokrovski a deschis ușa și mi-a vorbit din prag. N-aș putea să-mi amintesc acum nicio vorbă din cele pe care le-am schimbat; știu numai că mă rușinam, mă încurcam, îmi era ciudă pe mine și așteptam cu nerăbdare să plece, deși toată ziua dorisem din adâncul sufletului să vină și-mi pregătisem în gând toate întrebările și răspunsurile pe care urma să i le dau… Din seara aceea s-a legat prietenia noastră. Tot timpul cât a fost bolnavă măicuța, am petrecut împreună câteva ceasuri în fiecare noapte. Încetul cu încetul mi-am înfrânt sfiala, deși, după fiecare convorbire cu Pokrovski, tot îmi era ciudă pe mine. De altfel, vedeam cu o tainică bucurie și cu mândrie că, pentru mine, Pokrovski își uită nesuferitele lui de cărți. Într-o zi veni vorba, mai mult în glumă, despre raftul prăbușit. A fost o clipă ciudată: eram, nu știu cum, prea sinceră și mi-am deschis prea de tot inima; lăsându-mă dusă de înflăcărare și de o exaltare neobișnuită, i-am mărturisit totul… I-am spus că vroiam să învăț, să știu ceva, că mi-a fost ciudă când vedeam că mă ia drept un copil… Repet că mă aflam într-o stare sufletească neobișnuită; îmi simțeam inima înduioșată și ochii plini de lacrimi; nu i-am tăinuit nimic. I-am spus tot, tot: despre prietenia mea pentru el, despre dorința de a-l iubi, de a simți laolaltă cu el, de a-l mângâia, de a-l liniști. El m-a privit ciudat, încurcat, uimit, și nu mi-a răspuns niciun cuvânt. Asta m-a durut, m-a întristat. Mi s-a părut atunci că nu mă înțelege și poate chiar că își bate joc de mine. Am izbucnit în plâns, ca un copil, într-un plâns cu sughițuri din care nu mă puteam opri. Am avut un fel de criză. Atunci Pokrovski mi-a apucat mâinile într-ale lui, mi le-a acoperit de sărutări, le-a strâns la pieptul său, m-a liniștit, m-a împăcat. Era din cale afară de mișcat; nu știu ce-mi spunea, dar știu că plângeam și râdeam, mă îmbujoram și nu puteam să rostesc o vorbă, de bucurie. De altfel, cu toată tulburarea mea, îmi dădeam seama că Pokrovski e cam încurcat și stânjenit. Cred că nu-și putea veni în fire de atâta pasiune și încântare din partea mea, de această izbucnire a unei prietenii neașteptate, atât de fierbinte, înflăcărată. Poate că la început era numai nedumerit; mai târziu însă, șovăiala i s-a risipit și mi-a primit prietenia, vorbele calde și grija ce i-o purtam, cu aceeași simplitate și sinceritate cu care i le dădeam eu, răspunzându-mi cu grija, bunăvoința și duioșia unui adevărat prieten, a unui frate bun. Îmi simțeam inima plină de bucurie, de căldură!… Nu-i ascundeam nimic, nu-i tăinuiam nimic. El vedea asta și, pe zi ce trecea, ținea tot mai mult la mine.

Despre câte n-am vorbit cu el în orele chinuitoare și, în același timp, negrăit de dulci, ale întâlnirilor noastre din timpul nopții, la lumina tremurătoare a candelei, la căpătâiul bietei mele măicuțe bolnave!… Despre tot ce mi-a trecut în minte, ce ne-a stat pe inimă, ce se cerea să fie spus… Și eram aproape fericiți… A fost o vreme de tristețe și bucurie totodată. Amintirile, fie ele dulci, fie dureroase, sunt întotdeauna chinuitoare; cel puțin așa simt eu; dar și chinul acesta e plăcut. Și când inima-i grea, îndurerată, istovită de tristețe, amintirile o înviorează și o împrospătează, cum împrospătează picurii de rouă și boarea umedă o sărmană floare vlăguită, arsă de suflarea unei zile dogoritoare.

Măicuța mea era mai bine, dar eu tot îmi mai petreceam nopțile la căpătâiul ei. Pokrovski îmi dădea adeseori cărți; la început le citeam ca să nu adorm; pe urmă le-am citit cu luare-aminte și mai târziu cu nesaț. În fața mea s-a deschis ca prin farmec o lume nouă, necunoscută până atunci. Gânduri și simțiri noi m-au năpădit dintr-o dată, ca un șuvoi puternic. Și cu cât simțirile noi stârneau în mine mai multă tulburare, cu cât mă răscoleau mai mult și cu cât mai greu îmi venea să le primesc, cu atât mai dragi îmi erau, cu atât mai dulce era zbuciumul sufletului meu. Toate s-au grămădit dintr-o dată în inima mea, fără să-i lase o clipă de răgaz. Un haos ciudat pusese stăpânire pe toată ființa mea. Dar acest noian de simțiri n-a putut, n-a fost în stare să mă doboare cu totul. Eram prea visătoare și asta a fost scăparea mea.

Când măicuța mea s-a simțit mai bine, s-a sfârșit și cu întâlnirile noastre de fiecare seară și cu convorbirile noastre îndelungate; izbuteam când și când să schimbăm o vorbă-două, de cele mai multe ori despre lucruri lipsite de importanță care nu spuneau nimic, dar mie îmi plăcea să le găsesc o însemnătate anumită, un tâlc ascuns. Viața mea era plină, iar eu —  fericită, liniștită; era o liniște molcomă, potolită. Așa au trecut câteva săptămâni…

Într-o zi, a venit să ne vadă bătrânul Pokrovski. A stat de vorbă îndelung cu noi de una, de alta și a fost neobișnuit de vesel, bine dispus și guraliv; a râs mult, a glumit și, în cele din urmă, ne-a dezlegat taina marii lui bucurii, spunându-ne că peste o săptămâna avea să fie ziua de naștere a lui Petenka și că o să vină neapărat cu acest prilej să-și vadă feciorul; ne-a mai spus că o să-și pună jiletca cea nouă și că nevasta îi făgăduise o pereche de cizme noi. Într-un cuvânt, bătrânul era pe deplin fericit și trăncănea vrute și nevrute.

Ziua lui de naștere! Gândul la această sărbătoare nu-mi dădea pace nici zi, nici noapte. M-am hotărât să-i dovedesc încă o dată lui Pokrovski prietenia mea pentru el și să-i dăruiesc ceva. Dar ce? În cele din urmă am găsit: o să-i dăruiesc cărți. Știam că-și dorea operele complete ale lui Pușkin, ultima ediție, și am hotărât să i le cumpăr. Aveam vreo treizeci de ruble ale mele, câștigate cu lucrul de mână. Le pusesem deoparte pentru o rochie nouă. Fără să mai stau pe gânduri, am trimis-o pe bătrâna Matriona, bucătăreasa noastră, să afle cât costă Pușkin complet. Dar vai! Costul celor unsprezece volume, legate, era pe puțin șaizeci de ruble. De unde atâția bani? M-am gândit în fel și chip, dar n-am ajuns la nimic. Mamei nu vroiam să-i cer. Fără îndoială că mi i-ar fi dat; atunci însă toți cei din casă ar fi aflat despre darul nostru; și apoi însuși darul s-ar fi prefăcut într-un dar de mulțumire, într-o răsplată a muncii lui Pokrovski de un an întreg. Pe când eu aș fi vrut să-i fac un dar numai de la mine și fără să știe nimeni. Cât despre osteneala pe care și-a dat-o cu mine, aș fi vrut să-i rămân datoare toată viața, fără nicio altă răsplată în afară de prietenia mea. Într-un târziu, am găsit cum să ies din încurcătură.

Știam că la anticarii din Gostinîi Dvor poți cumpăra o carte cu jumătate de preț, dacă te tocmești puțin, și adesea chiar o carte în stare bună, aproape nouă. Și m-am hotărât să mă duc acolo. Zis și făcut. Chiar a doua zi am avut nu știu ce treabă prin oraș, atât noi cât și Anna Feodorovna. Dar măicuța nu se simțea prea bine, iar Anna Feodorovna n-avea chef să iasă – ceea ce mi-a prins de minune – și toate cumpărăturile au căzut în seama mea, așa că am ieșit în oraș împreună cu Matriona. Din fericire, am găsit destul de repede ediția Pușkin și chiar foarte frumos legată. Am început să mă tocmesc. Mai întâi vânzătorul mi-a cerut mai mult decât la librărie, dar pe urmă – de altfel, a trebuit să plec de câteva ori și iar să mă-ntorc – l-am făcut să mai lase din preț și să-mi dea volumele cu zece ruble de argint. Cu câtă plăcere mă tocmeam!… Matriona, sărmana, nu pricepea ce-i cu mine și la ce-mi trebuie atâtea cărți?! Dar vai! Toată averea mea erau treizeci de ruble de hârtie, iar negustorul nu vroia să lase mai ieftin și pace! În cele din urmă, am început să mă rog de el și l-am rugat atâta, până l-am înduplecat. El mi-a mai lăsat din preț două ruble și jumătate, dar numai atât și s-a jurat că a făcut-o doar pentru o domnișoară atât de cumsecade cum eram eu și că n-ar fi lăsat nicio copeică dacă ar fi fost vorba de altcineva. Nu-mi mai lipseau decât două ruble și jumătate! Eram gata să plâng de ciudă, când, deodată, cea mai neașteptată întâmplare m-a scos din încurcătură.

Foarte aproape de mine, la o altă masă cu cărți, l-am zărit pe bătrânul Pokrovski. În jurul lui stăteau grămadă vreo patru sau cinci anticari bătrâni și bătrânul părea din cale-afară de zăpăcit și aiurit de vorbăria lor. Îl îmbiau care mai de care cu marfa lor. Îi propuneau câte și mai câte și bătrânul ar fi vrut să le cumpere pe toate. Stătea, bietul de el, în mijlocul lor, fără să priceapă nimic și nu știa la ce să se oprească din tot ce-i puneau negustorii dinainte. Atunci m-am apropiat de el și l-am întrebat ce face acolo. Bătrânul se bucură nespus când mă văzu. Mă iubea din tot sufletul, poate tot atât de mult cât îl iubea și pe Petenka. „Ce să fac, Varvara Alexeevna? Cumpăr cărți pentru Petenka. Se apropie ziua lui și vreau să-i cumpăr… știi doar cât ține la cărți…” Bătrânul vorbea el caraghios de felul lui, dar acum mai era pe deasupra și grozav de încurcat! Cum punea ochii pe-o carte, negustorii îi cereau o rublă de argint, ba chiar două și trei; de cele mai mari nici nu mai întreba – săracul de el; se mulțumea doar să le privească cu jind, să le răsfoiască și să le pună la loc. „Nu, nu, asta-i prea scumpă, spunea el cu glasul stins, poate s-aleg ceva de aici!” Și se apuca să scotocească prin cărticele, prin culegeri de cântece și almanahuri; astea erau ieftine de tot! „Pentru ce vrei să cumperi toate astea? l-am întrebat eu. Nu fac două parale.” „Vai, se poate? mi-a răspuns el. Privește numai ce cărți bune sunt printre ele! Foarte, foarte bune!” Vorbele din urmă sunau atât de jalnic și de tărăgănat, încât mi s-a părut că bătrânul e gata să plângă de ciudă, din pricină că-s așa de scumpe cărțile bune; mă așteptam că, uite-acum, o să-i lunece o lacrimă de pe obrajii gălbejiți, drept pe nasul roșu. L-am întrebat atunci câți bani are? „Uite, și sărmanul de el și-a scos la iveală toți bănuții, înfășurați cu grijă într-o bucată slinoasă de ziar. Uite, un ban de cincizeci de copeici de aramă…” Atunci l-am dus repede la anticarul meu. „Privește aici: unsprezece cărți! și costă numai treizeci și două de ruble și jumătate; eu am treizeci, mai pune dumneata două ruble și jumătate; o să cumpărăm toate cărțile astea și o să i le dăm împreună.” Bătrânul mai-mai să-și piardă mințile de bucurie: răsturnă pe tejghea toți banii pe care-i avea, și negustorul îl încărcă cu toată biblioteca noastră. Bietul bătrânel își umplu cu cărți buzunarele, mâinile, subsuorile, și le duse pe toate acasă la el, făgăduindu-mi să le aducă pe ascuns a doua zi.

A doua zi, bătrânul a venit la fiul său, a stat acolo cam un ceas – ca de obicei – apoi s-a abătut și pe la noi și s-a așezat alături de mine, cu o înfățișare misterioasă, de-ți venea să mori de râs. Mai întâi și-ntâi mi-a spus, zâmbind și frecându-și mâinile cu mândria și mulțumirea omului care are o taină, că a adus toate cărțile și le-a pus într-un colț la bucătărie, în paza Matrionei, și că nu le-a văzut niciun suflet de om. Pe urmă avenit vorba, bineînțeles, de sărbătoarea mult așteptată; tot vorbind așa, bătrânul a început să facă planuri cum o să-i dăruim cărțile lui Petenka, și cu cât vorbeam mai mult despre asta, cu atât îmi dădeam mai bine seama că are ceva pe suflet, un lucru pe care nu poate, nu îndrăznește, ba chiar se teme să-l dea în vileag. Eu așteptam și tăceam. Bucuria tainică și plăcerea ascunsă pe care le întrezăream în comportarea lui ciudată, în strâmbăturile lui – îmi făcea mereu cu ochiul – toate au pierit încetul cu încetul. Bătrânul era cu fiecare clipă mai neliniștit, mai trist; în cele din urmă, n-a mai putut răbda și mi-a spus sfios, cu jumătatea de glas:

– Ascultă-mă, Varvara Alexeevna… Știi ceva, Varvara Alexeevna?… – Era grozav de tulburat! – Să vezi: când o fi ziua lui, dumneata ia zece cărți și dă-i-le singură, adică din partea dumitale, și atunci o să iau și eu o carte, pe cea de-a unsprezecea, și am să i-o dăruiesc din partea mea, adică numai de la mine! Așa o să ai și dumneata un dar pentru el și o să am și eu unul; adică o să avem fiecare câte un dar… Și bătrânul tăcu încurcat. M-am uitat la el: îmi aștepta hotărârea cu sfială și supunere. „Și de ce nu vrei să i le dăruim împreună, Zahar Petrovici?” „Păi, cum să zic…Varvara Alexeevna… eu… să vezi…” Într-un cuvânt, se fâstâcise rău de tot, se înroșise, se împotmolise în fraza începută și nu mai știa cum să se descurce.

– Stai să vezi, mă lămuri dânsul în cele din urmă. Eu, Varvara Alexeevna, îmi cam fac de cap uneori… Adică vreau să-ți aduc la cunoștință că-mi fac de cap aproape întotdeauna, și mereu… mă țin de rele… adică, vezi matale, câteodată e frig afară, apoi, alteori, am neplăceri sau mă apucă o tristețe, ceva, sau dă peste mine câte un necaz, și atunci nu pot să mă stăpânesc și-mi fac de cap; beau câte un păhărel mai mult… Și Petrușa-i tare nemulțumit. El, Varvara Alexeevna, se supără, mă ceartă și-mi ține tot felul de predici. De aceea aș vrea să-i dovedesc acum, prin darul meu, că m-am îndreptat și am să mă port bine, că am strâns bănuți ca să cumpăr o carte, i-am strâns îndelung, pentru că, să vezi, eu nu prea am bani: doar ce-mi pică uneori, de la dânsul, și el o știe, și uite-așa o să vadă pe ce cheltuiesc eu banii și să afle că toate astea le fac numai de dragul lui.

Atunci m-a apucat o milă nespusă pentru bătrân. N-am stat mult pe gânduri. El mă privea cu neliniște. „Ascultă, Zahar Petrovici, i-am spus eu, dăruiește-i-le pe toate!”„Cum adică, pe toate? De cărți vorbești?…” „Da, toate cărțile!” „Numai de la mine?” „De la dumneata!” „De la mine singur? Adică numai și numai în numele meu?” „Se-nțelege! În numele dumitale!…” Cred că vorbeam destul de limpede, dar bătrânului i-a trebuit mult până să mă priceapă.

-Ei, da, spuse el, dus pe gânduri. Da, asta ar fi bine, chiar bine de tot, dar cu dumneata cum rămâne, Varvara Alexeevna? „Uite-așa! N-o să-i dăruiesc nimic.” „Cum? a strigat atunci bătrânul aproape speriat. N-ai să-i dăruiești nimic lui Petenka, nu vrei să-i dăruiești nimic?…” Părea înspăimântat; în clipa aceea, cred că era gata să se lepede până și de gândul lui, numai ca să-i dăruiesc și eu ceva fiului său. Era bun ca pâinea caldă, moșul! Eu l-am încredințat că mi-ar face plăcere să-i dau ceva lui Petenka, dar că nu vreau să știrbesc cu nimic bucuria lui. „Dacă fiul dumitale o să fie mulțumit, am adăugat eu, și dumneata de asemenea, o să fiu și eu mulțumită, pentru că în adâncul inimii mele o să simt atâta bucurie, ca și cum i-aș fi dăruit și eu ceva.” Și bătrânul s-a liniștit de tot. După asta a mai rămas la noi încă două ceasuri, dar în tot acest răstimp nu și-a mai găsit astâmpăr: se ridica mereu de la locul lui, umbla de colo până colo, făcea zgomot, se hârjonea cu Sașa, mă săruta pe furiș, mă ciupea de braț și-i făcea într-ascuns mutre Annei Feodorovna, până când, în cele din urmă, aceasta l-a dat pe ușă afară. Într-un cuvânt, de bucuros ce era, își dăduse drumul cum nu i se mai întâmplase până atunci.

În ziua cu pricina, a venit exact la ora unsprezece, de-a dreptul de la liturghie, îmbrăcat cu un frac țârâit cu grijă, cu cizme și cu jiletcă nou-nouțe. În fiecare mână ținea câte un pachet de cărți. Noi, ai casei, eram strânși cu toții în salonul Annei Feodorovna, la cafeaua cu lapte (era duminică). Bătrânul începu prin a spune – pe cât îmi aduc aminte – că Pușkin a fost un poet foarte bun; apoi, încurcându-se și pierzând șirul, trecu deodată la cu totul altceva și anume că trebuie să te porți bine și dacă nu te porți bine, înseamnă că îți faci de cap; că pornirile rele îl distrug pe om, îl duc la pierzare; apoi, dădu chiar câteva pilde de oameni care s-au dus de râpă din pricină că nu s-au putut stăpâni la vreme, și încheie spunând că el, unul, de la un timp încoace se poartă cum nu se poate mai bine, că și înainte simțise el că sfaturile fiului său sunt drepte, că știa de mult acest lucru și că-și punea totul la inimă, dar acum a început cu adevărat să se împotrivească răului. Și ca dovadă, îi dăruiește aceste cărți, cumpărate pe banii adunați multă vreme.

Nu-mi puteam stăpâni lacrimile și râsul totodată, ascultându-l pe bietul bătrân. Ca să vezi cum s-a priceput să mintă când a trebuit! Apoi cărțile au fost duse în odaia lui Pokrovski și așezate pe raft. Pokrovski a ghicit numaidecât adevărul. Bătrânul a fost poftit la masă. În ziua aceea, eram cu toții tare veseli. După masă, am jucat cărți și gajuri. Sașa era foarte vioaie, dar nici eu nu mă lăsam mai prejos. Pokrovski se purta drăguț cu mine și căuta mereu prilejul să-mi vorbească între patru ochi, dar eu nu mă lăsam. A fost cea mai frumoasă zi a mea din patru ani de viață.

De aici înainte o să depăn numai amintiri triste, apăsătoare; începe povestea zilelor mele negre. Poate de aceea pana mea se mișcă anevoie, de parcă nici n-ar vrea să scrie mai departe. De aceea, poate, am prefirat în minte cu atâta încântare și dragoste cele mai mici amănunte ale zilelor fericite din biata mea viață! Și cât de puține au fost! În locul lor au venit durerea și amărăciunea fără seamăn, care Dumnezeu știe când o să se sfârșească.

Nenorocirile mele au început când s-a îmbolnăvit și a murit Pokrovski.

A căzut la pat după două luni de la întâmplările povestite de mine. În cele două luni, a alergat într-una ca să-și găsească mijloace de trai, pentru că până atunci nu avusese încă o slujbă. Ca orice bolnav de piept, Pokrovski nutrea până în cea din urmă clipă nădejdea c-o să mai trăiască mulți ani. Ar fi fost pentru el un loc de profesor la nu mai știu ce școală, dar el nu putea suferi această îndeletnicire, iar ca să fie slujbaș la vreo instituție de stat, iarăși nu era în stare, din pricina sănătății sale șubrede. Și-apoi ar fi trebuit să aștepte prea mult până la cea dintâi leafă. Pe scurt, pretutindeni i se năruiau nădejdile. Pe zi ce trecea, era mai nervos, sănătatea i se șubrezea din ce în ce, dar el nu-și dădea seama. Veni toamna… Pokrovski ieșea în fiecare zi, tot cu treburile lui, îmbrăcat numai cu o manta subțire, și umbla să se căciulească pe la toți pentru o slujbă; asta-l chinuia nespus. Și pentru că mergea întruna cu picioarele ude și muiat de ploaie, până la urmă a căzut la pat și nu s-a mai sculat… A murit toamna târziu, pe la sfârșitul lui octombrie…

Cât a durat boala, aproape că n-am ieșit din odaia lui și l-am îngrijit necontenit. Adeseori n-am închis ochii nopți întregi. Era aproape tot timpul în nesimțire; de multe ori aiura și vorbea de toate: de slujbă, de cărți, de mine, de taică-său… și abia atunci am aflat multe din viața lui, pe care nu le știusem până atunci, și nici măcar nu le bănuisem. La început, când s-a îmbolnăvit, ai casei mă priveau chiorâș și Anna Feodorovna clătina din cap a dojană. Dar eu mă uitam senină în ochii lor și, în curând, oamenii – cel puțin de măicuța sunt sigură – nu m-au mai osândit pentru grija ce i-o purtam.

Uneori Pokrovski mă recunoștea, dar asta se întâmpla rar: zăcea aproape tot timpul fără cunoștință. Alteori, vorbea nopți întregi cu cineva, rostind cuvinte încurcate, neînțelese, iar glasul lui răgușit răbufnea surd în încăperea îngustă, ca într-un coșciug. Atunci mă apuca teama. Mai cu seamă în ultima noapte! Era ca scos din minți. Se chinuia îngrozitor, nu-și găsea locul și gemetele lui îmi sfâșiau inima. Toți ai casei erau speriați. Anna Feodorovna se ruga mereu să-l ia Dumnezeu mai repede. I-am chemat un doctor. Acesta a spus că bolnavul avea să moară cu siguranță spre dimineață.

Bătrânul Pokrovski a stat toată noaptea pe sală, la ușa fiului său; cineva i-a așternut acolo o rogojină. Intra mereu în odaia băiatului și ți se strângea inima când te uitai la dânsul. Era atât de copleșit de durere, încât părea cu totul lipsit de simțiri și de gânduri. Capul îi tremura de groază; trupul i se scutura, bolborosea ceva și parcă vorbea cu el însuși. Mi se părea că o să înnebunească de durere.

Înspre ziuă, istovit de marea-i suferință, bătrânul căzu într-un somn adânc pe rogojina lui. Puțin după șapte, Pokrovski intră în agonie. L-am trezit și pe bătrân, feciorul lui era cu mintea limpede și și-a luat rămas bun de la noi toți. Ciudat! Nu puteam plânge, deși mi se rupea inima de jale.

Dar și mai mult mi-au sfâșiat sufletul cele din urmă clipe ale lui. Pokrovski cerea mereu ceva, cerea stăruitor, vorbind împleticit, cu limba încătușată de moarte, iar eu nu pricepeam nimic din vorbele lui. Inima mi se frângea de durere! Un ceas întreg s-a zbătut așa, chinuit de o dorință; se trudea să facă un semn cu mâinile-i răcite și iar începea să ceară jalnic, cu glasul răgușit și surd… Dar vorbele lui nu erau altceva decât un șir de bâiguieli fără niciun înțeles, și iar nu pricepeam nimic. Rând pe rând, îi aduceam lângă pat pe fiecare dintre cei ai casei, îi dădeam apă, dar el clătina trist din cap. În cele din urmă, am înțeles ce vroia: mă ruga să ridic storul de la fereastră și să deschid obloanele. Vroia – pesemne – să se mai uite o dată la lumina zilei, la soare. Am tras storul: dar ziua care abia începea era tristă și mohorâtă ca și viața nefericită a celui de pe patul de moarte, gata să se stingă. Nici pomeneală de soare! Cerul era acoperit de pâcla deasă a norilor, un cer ploios, mohorât, rece. O ploaie măruntă bătea în fereastră și se prelingea pe geam în șiroaie reci și murdare. O zi cenușie, întunecată. Lumina ei slabă abia pătrundea în odaie, luptând din greu cu flacăra tremurătoare a candelei din fața icoanei. Muribundul îmi aruncă o privire plină de o nespusă tristețe și clătină din cap. Peste o clipă își dădu sufletul.

Anna Feodorovna a luat asupra-și grijile înmormântării. I-a cumpărat lui Pokrovski coșciugul cel mai de rând și a tocmit un cărăuș să-l ducă. Dar ca să nu rămână cumva păgubită de cheltuielile pe care le făcea, a pus mâna pe toate cărțile și pe toate lucrurile răposatului. Bătrânul a făcut gură, s-a certat cu ea și la urmă i-a smuls un teanc de cărți, pe care le-a vârât în buzunare, în pălărie, pe unde a putut, și nu s-a despărțit de ele în toate cele trei zile dinaintea înmormântării, și chiar și atunci când a trebuit să se ducă la
biserică. În tot acest timp s-a purtat ca un ieșit din minți, învârtindu-se mereu, cu o grijă duioasă, pe lângă sicriu; ba îndrepta cununița cu rugăciunea de dezlegare a mortului, ba aprindea câte o lumânare sau schimba alta. Se vedea cât de colo că nu-și poate opri gândul asupra niciunui lucru. Nici măicuța și nici Anna Feodorovna n-au fost în biserică la prohod. Măicuța era bolnavă, iar Anna Feodorovna se pregătise să meargă, dar în ultima clipă s-a certat cu bătrânul Pokrovski și a rămas acasă. Nu ne-am dus decât bătrânul și cu mine. În timpul slujbei, m-a cuprins dintr-o dată o teamă ciudată, un fel de presimțire a viitorului. Abia de am putut rămâne până la urmă în biserică. În sfârșit, coșciugul a fost închis, bătut în cuie, apoi l-au pus în căruță și l-au dus. L-am petrecut numai până la capătul străzii. Căruțașul a pornit-o la trap. Bătrânul s-a luat în fugă după el, plângând cu hohote. Plânsul îi uda capul, se stârnise vântul, măzărichea rece îi biciuia și-i înțepa obrazul. Dar bătrânul părea să nu simtă nimic și alerga când de o parte, când de alta a căruței, plângând întruna. Poalele hainei lui vechi fâlfâiau în bătaia vântului ca niște aripi. Din toate buzunarele îi ieșeau colțuri de cărți. În mâini avea iarăși o carte mare, pe care o strângea cu putere. Trecătorii se descopereau și-și făceau cruce. Unii se opreau în loc și priveau cu uimire la sărmanul bătrân. Cărțile îi cădeau mereu din buzunare, în noroi. Oamenii îl opreau și-i arătau cartea pierdută; el o ridica și pornea iarăși în fugă pe urma sicriului. La colțul străzii i s-a alăturat o bătrână cerșetoare, care vroia și dânsa să petreacă mortul… Apoi căruța a cotit și n-am mai văzut nimic. M-am întors acasă și, cu sufletul plin de o negrăită jale, m-am aruncat la pieptul măicuței mele. Am strâns-o tare de tot în brațe, am sărutat-o și am plâns cu hohote, înfricoșată, ghemuită la sânul ei; căutam parcă să opresc în strânsoarea brațelor mele pe singurul prieten care-mi mai rămăsese și să nu-l las pradă morții… Dar moartea se și oprise deasupra bietei mele măicuțe.

Fragment apărut în volumul „Din amintirile prințului Mîșkin și alte povestiri pentru părinți și copii” publicat de editura Contra Mundum.

[*] Din romanul Oameni sărmani, 1846. Ȋn românește de Xenia Stroe.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *